Jäsenkirje

MUUTOKSEN AIKA

 

Hyvä Jäsen,

Taas on ”muutoksen aika”. Olemme viime vuosina käyneet läpi useita muutoksia työelämässä.

Nyt, vuoden vaihteessa, aloittaa uusi KYMSOTE, jonka palveluksessa meistä suuri osa jatkaa työntekoa. Suunnilleen samanaikaisesti pitäisi toimintaan tulla uusi LIFECARE-potilastietojärjestelmä. Molemmat muutokset vaativat meiltä tiedonsaantia ja valmistautumista.

LIFECARE koulutukset ja itseopiskelut ovat käynnissä, mutta järjestelmän käyttö alkaa toivottavasti sujua, kun opimme työssä sen käytön. Toivotaan, että selviämme myös ilman teknisiä ongelmia.

KYMSOTE:n valmisteluun ovat työntekijät edustajiensa kautta päässeet osallistumaan, vaikka välillä onkin tuntunut, että meitä ei tarpeeksi vakavasti olla kuunneltu. Uusi kokonaisuus ei ole varmaankaan vielä täysin kitkattomasti toimiva heti vuodenvaihteessa. Muutoksia ja tarkennuksia, jopa korjausliikkeitä on luultavasti vielä matkanvarrella tulossa.

Jos sinun työnkuvassasi, työnsuorittamispaikassa, palkassa tai muissa työsuhteesi ehdoissa tulee muutoksia, tulee varmistaa, että asia menee kaikin puolin sopimusten mukaan. Tarvittaessa sinun tulee olla yhteydessä luottamusmieheen ennen kuin hyväksyt muutokset. Jälkikäteen asioiden selvittely voi olla työläämpää.

Yhteistyössä muiden alueen Tehyläisten kanssa jatkamme edunvalvontaa jäsentemme parhaaksi myös muutoksen jälkeen. Edunvalvonta turvataan sekä KYMSOTE:een siirtyville, että kaupungin palvelukseen jääville.  Etenkin muutostilanteissa ammattiliittoon kuuluminen on tärkeää.

lisätietoa saat: http://tehykymi.surge.sh/

 

Yhteistyöterveisin

Tehyn Kouvolan kaupungin ammattiosasto 404

Asta Nurminen, PLM, Kouvolan kaupunki

Tarja Kanerva, PLM, Carea, POKS