Luottamusmiehet

Tehyn Kymsote-kuntayhtymän luottamusmiesten yhteystiedot


Psykososiaaliset ja kehitykselliset palvelut sekä strategiapalvelut ja johtamisen tukipalvelut

Pääluottamusmies Kirsi Kekki p. 044 223 1870

Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut sekä aikuisten monialaiset palvelut:

alm Carita Stenberg p. 040 489 8632

vara-alm Astrid Kovaljeff

Mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä strategiapalvelut ja johtamisen tukipalvelut:

alm Roni Kaskentaus p. 040 681 8687Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut

Pääluottamusmies Eija Lantta p. 044 223 1684

Keskussairaalan sairaala- ja vastaanottopalvelut sekä ensihoito:

alm Hanna-Leena Vilkki p. 040 489 8288

Pohjoiskymen-, Haminan- ja Karhulan sairaalapalvelut, varahenkilöstö, kotisairaala, saattohoitoyksiköt ja palliatiivinen pkl, geriatrinen ja gerontologinen osaamiskeskus:

alm Ari Pienmunne p. 040 199 1407


Perus- ja suunterveydenhuollon vastaanottopalvelut eteläinen:

alm Suvi Korjus p. 040 626 5740

Perus- ja suunterveydenhuollon vastaanottopalvelut pohjoinen:

alm Nina Tavast p. 0400 571 815


Sairaanhoidon palvelut:

vara alm Jari Saarelainen


Kuntoutuspalvelut, koti-, asumis- ja hoivapalvelut sekä Hoiku 

Pääluottamusmies Jaana Salovaara p. 040 483 3218

Kuntoutuspalvelut:

alm Anu Eronen p. 040 587 3589

Koti-, asumis ja hoivapalvelut

alm Anne Hemming p. 040 624 7834

alm Sofia Koskinen p. 040 489 8310


vara-alm Meiju Suikkanen


Kaikkien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kymsote.fi


Kouvolan kaupunki

Torikatu 8, 45100 Kouvola

Pääluottamusmies Tiia Saukkonen p. 040 672 2815 tai 020 61 57045

tiia.saukkonen@kouvola.fi