Kunta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokielto kiristyy 1.9.2022 alkaen

31.8.2022

Tehy ja Super julistivat ylityö- ja vuoronvaihtokiellon koko kuntasektorille (KVTES ja SOTE-sopimus) 20.4.2022 klo 6.00 alkaen. Se on voimassa toistaiseksi.

 

Kesän ajan eli 1.6.-31.8.2022 tehyläiset ovat halutessaan voineet sopia vuoronvaihdoista tai ylimääräisen työn tekemisestä. Nyt 1.9.2022 alkaen ylityö- ja vuoronvaihtokielto kiristyy. Työvuoroja ei vaihdeta eikä ylimääräistä työtä enää tehdä. Ylimääräistä työtä on esim. työvuoron jatkaminen, lisätyö, ylityö sekä myös kliininen lisätyö. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana tehdään pelkästään työvuoroluetteloon merkityt työvuorot. Kiellon aikana ei käytetä liukuvan työajan liukumia. Myös keikkailu omalle työnantajalle vuokrayritysten kautta kuuluu ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piiriin

 

Me teemme ylimääräistä työtä, koska normityöaika ei riitä. Koska työvuorossa ei ole tarpeeksi työntekijöitä. Koska emme ehdi hoitaa yhden työvuoron aikana kaikkia hoidossamme olevia potilaita / asiakkaita.

 

Vastuu riittävistä resursseista ei kuulu vuorossa oleville työntekijöille vaan työnantajalle. Mutta mitä työnantaja on tehnyt tämän haasteen ratkaisemiseksi?

 

1. Työnantajalta on useaan otteeseen – jo viime vuoden puolella – edellytetty toimintaohjeita tilanteeseen, jossa työntekijän työaika ei riitä annettujen työtehtävien tekemiseen (esim. kotihoito). Ohjeita ei ole saatu.


2. Kymsotessa työnantajan yksipuolisella viranhaltijapäätöksellä jatkettiin korotettuja korvauksia ylityöstä ja vuoronvaihdosta 1.9.-31.12.2022.

 

Työnantaja heittää edelleen vastuun henkilöstön riittämättömyydestä meille eli henkilöstölle.

 

Kumman puolella Sinä olet?

 

Tehyn jäsenenä olet velvollinen sitoutumaan Tehyn työtaistelutoimiin. Vain sitoutumalla työtaisteluun voimme vauhdittaa sovittelua.

 

Sovittelu jatkuu Bulevardilla Valtakunnansovittelijan toimistossa. Seuraa tilannetta osoitteessa https://www.tehy.fi/fi/neuvottelukierros/kuntasektori⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠