Kymenlaakson hyvinvointialueen luottamusmiesvaalit

8.1.2024

Vaalitiedote 8.1.2024

Tehyn Kymenlaakson hyvinvointialueen luottamusmies ja
varaluottamusmies vaali toimikaudelle 2024-2027.


Ehdokasasetteluaika 8.1.-22.1.2024 klo 16 mennessä.


Avataan Tehyn Kymenlaakson hyvinvointialueella ehdokasasettelu luottamusmiesten ja
varaluottamusmiesten valitsemiseksi toimikaudelle 1.1.2024-31.12.2027.
Valittavana on neljä (4) luottamusmiestä ja neljä (4) varaluottamusmiestä.
Luottamusmiehellä on ajankäyttöä 2 päivää viikossa (1.1-31.5.2024 1 pv/viikko jaettuna
alueellisille luottamusmiehille järjestön katsomalla tavalla sovitun raamin mukaisesti).
Luottamusmies työskentelee yhteistyössä pääluottamusmiehen kanssa ja toimii
tarvittaessa pääluottamusmiehen sijaisena.


Varaluottamusmies työskentelee yhteistyössä luottamusmiehen kanssa ja toimii
tarvittaessa luottamusmiehen sijaisena.


Vaalikelpoinen ehdokas on Tehyn jäsen, joka on palvelussuhteessa Kymenlaakson
hyvinvointialueeseen kuukautta ennen ehdokasasettelun päättymistä. Ehdokas ei voi itse
asettaa itseään ehdolle.


Äänioikeutettu on Tehyn ammattiosaston jäsen, joka on äänestysaikana virka-, työ- tai
toimeksiantosuhteessa Kymenlaakson hyvinvointialueella. Äänioikeutettu voi asettaa
vaaliin yhden luottamusmiesehdokkaan.


Ehdokkaan asettaja eli äänioikeutettu allekirjoittaa ehdokasasiakirjan. Ehdokas antaa
suostumuksen ehdokkuudestaan allekirjoituksellaan.
Jäsen voi tarkistaa äänioikeutensa seuraavasti:

- Tehyn asiointipalvelusta https://www.tehy.fi/fi/jasenyys-ja-
palvelut/jasenen-asiointipalvelu

- Sähköpostitse kymenhva.vaalit@gmail.com 8-10.1.2024 välisenä aikana,
sähköpostiin tunnisteeksi nimi ja jäsennumero.
- Mahdolliset oikaisut äänioikeudesta tulee tehdä 12.1.2024 klo 16
mennessä sähköpostitse kymenhva.vaalit@gmail.com


Ehdokasasiakirjassa tulee olla seuraavat tiedot
- ehdokkaan nimi
- jäsennumero
- virka- ja tehtävänimike
- työpaikka
- ehdokkaan asettajan työpaikka ja allekirjoitus
- ehdokkaan allekirjoitus

Tehy ry
Vaihde +358 9 5422 7000
Tehy.fi
Ehdokasasiakirjat tulee olla perillä 22.1.2024 klo 16 mennessä seuraavasti:
- Sähköpostitse, valokuvattuna taiskannattuna kymenhva.vaalit@gmail.com
Ehdokasasiakirjan saa itse tulostettuna vaalitiedotteen liitteestä tai ammattiosaston
kotisivuilta.
Mikäli luottamusmieheksi ja varaluottamusmieheksi on asetettu sama määrä ehdokkaita
kuin on täytettäviä paikkoja, on syntynyt sopuvaali. Tällöin ei tarvita äänestystä.
Mikäli luottamusmieheksi ja varaluottamusmieheksi on asetettu enemmän ehdokkaita
kuin on täytettäviä paikkoja, toimitetaan vaali sähköisenä äänestyksenä 26.1.-2.2.2024.
Ohjeet äänestykseen annetaan tarvittaessa myöhemmin.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Lisätietoja vaaleihin ja tehtävään liittyvissä asioissa vaalilautakunnan
sähköpostiosoitteesta kymenhva.vaalit@gmail.com

Tehyn Kymenlaakson hyvinvointialueen ammattiosastot