LUOTTAMUSMIES- JA VARALUOTTAMUSMIESVAALIT Kouvolan kaupungilla työskenteleville Tehyläisille

8.2.2024

Tehyn Kouvolan seudun ao 404 järjestää


LUOTTAMUSMIES- JA VARALUOTTAMUSMIESVAALIT

Kouvolan kaupungilla työskenteleville Tehyläisille luottamusmieskaudelle 1.1.2024-31.12.2027

Ehdokasasetteluaika 8.2.- 22.2.2024 klo 16:00 mennessä.

Haemme 1 luottamusmiestä ja 1 varaluottamusmiestä. Luottamusmies toimii pääluottamusmiehen sijaisena. Luottamusmiehellä ja varaluottamusmiehellä ei ole varsinaista ajankäyttöä mutta on oikeus osallistua yhteisiin kokouksiin.

Vaalikelpoinen luottamusmieheksi on ammattiosaston jäsen, joka on palvelussuhteessa Kouvolan kaupunkiin kuukautta ennen ehdokasasettelun päättymistä.

Ehdokasasiakirjan saa tulostettua liitteestä

Ammattiosaston jäsenellä on mahdollisuus tarkistaa äänioikeutensa Tehyn jäsenrekisterin asiointi-palvelusta (www.tehy.fi/asiointipalvelu). Jos havaitset, että jäsentiedoissasi on virhe, korjaa työnantajatiedot omissa jäsentiedoissasi asiointipalvelun kautta.


Sähköinen ehdokasasiakirja tulee toimittaa 22.2.2024 klo 16 mennessä skannattuna (tai ota kuva) esim. sähköpostin liitteenä oikein täytettynä ja allekirjoitettuna nina.tavast@kymenhva.fi.


Tehy sitoutuu kouluttamaan luottamusmiehensä ja luottamusmiehillä on vuosittain tietty määrä päiviä mahdollista käyttää järjestökouluttautumiseen palkallisena koulutusvapaana.


Mikäli ehdokkaita tulee useampia, vaalin toimitustapa ja ajankohta ilmoitetaan erikseen.

 Luottamusmiestehtävä antaa hyvän näköalapaikan työelämään!Kouvolassa 7.2.2024

vaalitoimikunnan puolesta

Nina Tavast

puheenjohtaja