Luottamusmiesten täydennysvaalit

14.10.2022

4.10.2022
Tehyn Kymsote kuntayhtymän alueluottamusmiesten täydennysvaali


Ehdokasasettelun jatkoaika 4.10.2022 – 18.10.2022


Jatketaan Tehyn Kymsote kuntayhtymän ehdokasasettelua alueluottamusmiesten ja vara-alueluottamusmiesten valitsemiseksi käynnissä olevalle toimikaudelle. 
Toimikausi päättyy 31.12.2023

Ehdokasasettelua jatketaan seuraavilla palvelualueilla:

   Psykososiaaliset ja kehitykselliset palvelut sekä strategiapalvelut ja johtamisen tukipalvelut
Mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä strategiapalvelut ja johtamisen tukipalvelut 
yksi (1) alueluottamusmies ja yksi (1) vara-alueluottamusmies

   
   Kuntoutuspalvelut, koti-, asumis- ja hoivapalvelut sekä Hoiku 
Kuntoutuspalvelut  
yksi (1) alueluottamusmies ja yksi (1) vara-alueluottamusmies

Alueluottamusmiehellä on ajankäyttöä yksi päivä viikossa oman luottamusmiestehtävän hoitamiseen. Alueluottamusmies työskentelee yhteistyössä pääluottamusmiehen kanssa ja toimii tarvittaessa pääluottamusmiehen sijaisena. Tällöin pääluottamusmiehen ajankäyttö siirtyy alueluottamusmiehelle. Vara-alueluottamusmiehellä ei ole ajankäyttöä. Vara-alueluottamusmiehen sijaistaessa alueluottamusmiestä siirtyy tämän ajankäyttö (yksi päivä viikossa) vara-alueluottamusmiehelle.

Vaalikelpoinen ehdokas on Tehyn jäsen, joka on palvelussuhteessa Kymsote kuntayhtymään kuukautta ennen ehdokasasettelun päättymistä. 
Ehdokas voidaan asettaa vain sille palvelualueelle, jolla hän työskentelee. Ehdokas voidaan samalla ehdokasasiakirjalla asettaa ehdolle sekä alueluottamusmiehen että vara-alueluottamusmiehen pestiin.
Ehdokas ei voi itse asettaa itseään ehdolle.

Äänioikeutettu on Tehyn ammattiosaston jäsen, joka on äänestysaikana virka-, työ- tai toimeksiantosuhteessa Kymsote kuntayhtymään. Äänioikeutettu voi asettaa vaaliin yhden luottamusmiesehdokkaan. Äänioikeus on vain sillä palvelualueella, jolla henkilö työskentelee. Ehdokkaan asettaja eli äänioikeutettu allekirjoittaa ehdokasasiakirjan. Ehdokas antaa suostumuksen ehdokkuudestaan allekirjoituksellaan.

Ehdokasasiakirjassa tulee olla seuraavat tiedot:
-    ehdokkaan nimi
-    virka- ja tehtävänimike
-    työpaikka
-    ehdokkaan asettajan työpaikka, toimialue ja allekirjoitus
-    ehdokkaan allekirjoitus


Ehdokasasiakirjat tulee olla perillä 18.10.2022 klo 16 mennessä seuraavasti:
-    Postitse tai toimitettuna Astrid Kovaljeff/Taika-päivätoiminta, Kauppakatu 1-3 C, 45700 Kuusankoski. Kuoreen merkintä ’alueluottamusmiesvaali’. Postilähetyksessä tulee huomioida postin kulku. 
-    Sähköpostitse allekirjoitettuna ja skannattuna Astrid.Kovaljeff@kymsote.fi

Ehdokasasiakirjan saa itse tulostettuna vaalitiedotteen liitteestä tai ammattiosaston kotisivuilta sekä valmiiksi tulostettuna vaalilautakunnan jäseniltä.

Mikäli alueluottamusmieheksi on asetettu sama määrä ehdokkaita kuin on täytettäviä paikkoja, on syntynyt sopuvaali. Tällöin ei tarvita äänestystä. 

Mikäli alueluottamusmieheksi on asetettu enemmän ehdokkaita kuin on täytettäviä paikkoja, toimitetaan vaali uurnaäänestyksenä. Eniten ääniä saanut valitaan alueluottamusmieheksi. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla.
Ennen uurnaäänestystä jäsenille lähetetään tiedote äänestysaikataulusta ja äänestyspaikoista.

Lisätietoja vaaleihin ja tehtävään liittyvissä asioissa saa vaalilautakunnalta

Astrid Kovaljeff            
Vaalilautakunnan puheenjohtaja        
Astrid.Kovaljeff@kymsote.fi         

Vaalilautakunta 
Jari Saarelainen
Tarja Kanerva
Kirsi Soidinsalo, sihteeri

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)kymsote.fi