Pääluottamusmies- ja luottamusmiesvaalit

28.10.2023

Tehyn Kouvolan seudun ao 404 järjestää
PÄÄLUOTTAMUSMIES- JA LUOTTAMUSMIESVAALIT


Kouvolan kaupungilla työskenteleville Tehyläisille luottamusmieskaudelle 1.1.2024-31.12.2027
Ehdokasasetteluaika 25.10.-7.11.2023. klo 16:00


Haemme 1 pääluottamusmiestä, 1 luottamusmiestä ja 1 varaluottamusmiestä. Luottamusmies toimii
pääluottamusmiehen sijaisena. Pääluottamusmiehellä on ajankäyttöä 1pv /vko + 1pv/3vko.
Vaalikelpoinen luottamusmieheksi on ammattiosaston jäsen, joka on palvelussuhteessa Kouvolan
kaupunkiin kuukautta ennen ehdokasasettelun päättymistä.


Ehdokasasiakirjan saa tulostettua netistä ( www.ao404.tehy.fi ) ja se on myös tämän tiedotteen liitteenä.
Ammattiosaston jäsenellä on mahdollisuus tarkistaa äänioikeutensa Tehyn jäsenrekisterin asiointi-
palvelusta (www.tehy.fi/asiointipalvelu)


Jos havaitset, että jäsentiedoissasi on virhe, korjaa työnantajatiedot omissa jäsentiedoissasi
asiointipalvelun kautta.
Sähköinen ehdokasasiakirja tulee toimittaa 7.11. klo 16 mennessä skannattuna (tai ota kuva ) esim.
sähköpostin liitteenä oikein täytettynä ja allekirjoitettuna tiia.saukkonen@kouvola.fi


Tehy sitoutuu kouluttamaan luottamusmiehensä ja luottamusmiehillä on vuosittain tietty määrä päiviä
mahdollista käyttää järjestökouluttautumiseen palkallisena koulutusvapaana.
Mikäli ehdokkaita tulee useampia, vaalin toimitustapa ja ajankohta ilmoitetaan erikseen.
 Luottamusmiestehtävä antaa hyvän näköalapaikan työelämään!

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Kouvolassa 20.10.2023 vaalitoimikunnan puolesta
Nina Tavast
puheenjohtaja