Tehyn Kymenlaakson hyvinvointialueen päätoimiset pääluottamusmiehet toimikaudelle 2024-2027

22.12.2023

Tehyn Kymenlaakson hyvinvointialueen päätoimisten
pääluottamusmiesten vaali toimikaudelle 2024-2027 on suoritettu.
Tehyn Kymenlaakson hyvinvointialueen päätoimisiksi
pääluottamusmiehiksi valittiin sopuvaalilla
Jaana Salovaara:
Sosiaalipalvelut:
-Sosiaalihuollon asiakasneuvonta ja yhteiset palvelut
-Ikäihmisten sosiaalipalvelut
-Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut
-Asumisen palvelut
Terveyden ja sairaanhoidon palvelut:
-Suun terveydenhuolto
-Kuntoutuspalvelut

Kirsi Kekki:
Esimiehet
Konsernipalvelut
Strategia- ja integraatiopalvelut
Sosiaalipalvelut:
-Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali-ja perhekeskuspalvelut
-Aikuisten sosiaalipalvelut
-Vammaispalvelu
Terveyden ja sairaanhoidon palvelut:
-Perhekeskuksen terveyspalvelut
-Akuuttipalvelut
-Psykiatriset ja päihdepalvelut

Astrid Kovaljeff:
Terveyden ja sairaanhoidon palvelut:
-Terveydenhuollon ja hoitotyön yhteiset palvelut
-Perusterveydenhuollon vastaanottopalvelut, sote-keskuspalvelut
-Perusterveydenhuollon osastopalvelut
-Operatiiviset palvelut
-Medisiiniset palvelut