Vaalitiedote Kymenlaakson Hyvinvointialueen päätoimisten pääluottamusmiesten vaali toimintakaudelle 2024-2027

19.11.2023

Vaalitiedote 14.11.2023

Tehyn Kymenlaakson hyvinvointialueen päätoimisten
pääluottamusmiesten vaali toimikaudelle 2024-2027.

Ehdokasasetteluaika 14.11.2023-27.11.2023 klo 16 mennessä.

Avataan Tehyn Kymenlaakson hyvinvointialueen ehdokasasettelu
pääluottamusmiesten valitsemiseksi toimikaudelle 1.1.2024-31.12.2027.
Valittavana on kolme (3) päätoimista pääluottamusmiestä, joiden ajankäyttö
luottamustoimen hoitamiseen on päätoimista. Pääluottamusmies toimii
yhteistyössä luottamusmiesten kanssa.

Vaalikelpoinen ehdokas on Tehyn jäsen, joka on palvelussuhteessa
Kymenlaakson hyvinvointialueeseen kuukautta ennen ehdokasasettelun
päättymistä. Ehdokas ei voi itse asettaa itseään ehdolle.

Äänioikeutettu on Tehyn ammattiosaston jäsen, joka on äänestysaikana virka-,
työ- tai toimeksiantosuhteessa Kymenlaakson hyvinvointialueella. Äänioikeutettu
voi asettaa vaaliin yhden pääluottamusmiesehdokkaan.
Ehdokkaan asettaja eli äänioikeutettu allekirjoittaa ehdokasasiakirjan. Ehdokas
antaa suostumuksen ehdokkuudestaan allekirjoituksellaan.
Jäsen tarkistaa äänioikeutensa seuraavasti:
- Tehyn asiointipalvelusta https://www.tehy.fi/fi/jasenyys-ja palvelut/jasenen-asiointipalvelu
- Sähköpostitse kymenhva.vaalit@gmail.com 20.-21.11.23 välisenä aikana,
sähköpostiin tunnisteeksi nimi ja jäsennumero
- Mahdolliset oikaisut äänioikeudesta tulee tehdä 22.11.23 klo 16 mennessä
sähköpostitse kymenhva.vaalit@gmail.com
Ehdokasasiakirjassa tulee olla seuraavat tiedot
- ehdokkaan nimi
- jäsennumero
- virka- ja tehtävänimike
- työpaikka
- ehdokkaan asettajan työpaikka ja allekirjoitus
- ehdokkaan allekirjoitus
Tehy ry
Vaihde +358 9 5422 7000
Tehy.fi
Ehdokasasiakirjat tulee olla perillä 27.11.2023 klo 16 mennessä seuraavasti:
- Sähköpostitse, valokuvattuna tai skannattuna kymenhva.vaalit@gmail.com
Ehdokasasiakirjan saa itse tulostettuna vaalitiedotteen liitteestä tai
ammattiosastojen kotisivuilta.
Mikäli pääluottamusmieheksi on asetettu sama määrä ehdokkaita kuin on
täytettäviä paikkoja, on syntynyt sopuvaali. Tällöin ei tarvita äänestystä.
Mikäli pääluottamusmieheksi on asetettu enemmän ehdokkaita kuin on täytettäviä
paikkoja, toimitetaan vaali sähköisenä äänestyksenä 1.-8.12.2023. Ohjeet
äänestyksestä annetaan tarvittaessa myöhemmin.
Lisätietoja vaaleihin ja tehtävään liittyvissä asioissa vaalilautakunnan
sähköpostiosoitteesta kymenhva.vaalit@gmail.com
Tehyn Kymenlaakson hyvinvointialueen ammattiosastot